Purchase loan

You can use “Purchase loan” to purchase electronic products, mobile phones, home furniture and automobiles from citizens and/or business that collaborate with Capitron Bank.

Шуурхай зээл

Эрхэм харилцагч та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалан, богино хугацаанд санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх бол “Шуурхай зээл”-ийг сонгоорой.

  • Follow Us:

Copyright CAPITRON BANK © 2020.