Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал

БАНКНЫ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ:

 • Мөнгөн хадгаламж;
 • Зээл;
 • Төлбөр тооцооны үйлчилгээ;
 • Өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд батлан даалт гаргах;
 • Гадаад валют худалдах, худалдан авах, хадгалах, хадгалуулах;
 • Үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдах, худалдан авах, хадгалах, хадгалуулах;
 • Үнэт зүйл хадгалах;
 • Гадаад төлбөр тооцоо хийх;
 • Үнэт цаас гаргах, худалдах, худалдан авах;
 • Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа;
 • Дээр дурдсан үйл ажиллагааг бүгдийг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлж байна.

БАНКНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ:

 • Даатгалын зуучлагчийн үйлчилгээ (Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авсан);
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк