Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах зорилт-ыг үнэлэх үзүүлэлт Түүхэн үе Богино хугацаа (эхний жил) Дунд хугацаа Урт хугацаа
2019 2020 2021 2022 2023
Чанаргүй зээлийн хувь 5.08% 7.00% 6.50% 6.00% 5.00% 5.00%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан 2.85% 5.45% 5.10% 4.74% 4.04% 4.04%
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк