Оюутны дадлага

Дадлага хийх оюутанд тавигдах шаардлага

 • Их, дээд сургуулийн 4-5 курс буюу төгсөх курсын оюутан байх;
 • Банк, санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж байгаа;
 • Дотоод, гадаад шилжүүлэг илгээх, хүлээн авах;
 • Суралцсан хугацааны голч дүн 3 буюу түүнээс дээш байх;

Дадлага хийхэд бүрдүүлэх материал

 • Дадлагын өргөдөл;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Оюутны үнэмлэхний хуулбар;
 • Дадлага хийлгэх тухай сургуулийн албан тоот;
 • Дадлагын удирдамж, хөтөлбөр;
 • Дүнгийн хуулбар;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк