Корпорейт карт

Капитрон банк нь “₮” Үндэсний брэнд Корпорейт төлбөрийн картыг Танд санал болгож байна. 

 

Давуу тал

  • Бэлэн мөнгөний эрсдэлээс хамгаална;
  • Дотоодод интернэт худалдан авалт хийх боломжтой;
  • Картандаа зээлжих эрх нээлгэх боломжтой;
  • Картын дансан дахь мөнгөндөө хүү бодуулах боломжтой

Картын хүү шимтгэл

  Шимтгэл
Жилийн хураамж 10,000 төгрөг
Заавал байлгах үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж 10,000 төгрөг

Гүйлгээний шимтгэл

  Картнаас бэлэн мөнгө авах Үлдэгдэл шалгах
Капитрон банкы салбараас Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
Капитрон банкны ATM-ээс
100 төгрөг
Дэлгэцээр: шимтгэлгүй
Баримтаар: 100 төгрөг
ХХБ болон ХХБ-ны дэд гишүүн банкуудын салбар болон АТМ-ээс
300 төгрөг
100 төгрөг
Бусад банкуудаас
500 төгрөг
100 төгрөг
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк