Хугацаагүй хадгаламж

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаа заахгүйгээр хадгалж, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээгээ хийж, хүүгийн орлого олохыг хүсч байгаа бол Хугацаагүй хадгаламжийн дансыг сонгоорой.

Давуу тал

  • Валютын өргөн сонголттой;
  • Дансны өдөр тутмын үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан, хүүгийн орлого олох;
  • Дотоод, гадаад шилжүүлэг илгээх, хүлээн авах;
  • Төрөл бүрийн валютын арилжаа хийх;
  • Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ авах;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлж, банкинд  ирэхгүйгээр дансаа удирдах, хянах боломжтой.

Нөхцөл:

  Төгрөг Ам.доллар Юань Евро
Данс нээх доод үлдэгдэл* 500,000 500 500 ам.доллартай тэнцэхүйц
Хүү /жилийн/ Зарласан хүү 3.0% 1.2% Гэрээгээр тохирно
Бодит хүү 3.0% 1.2%

Бүрдүүлэх материал

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк