Зарлагын эрхтэй хугацаатай хадгаламж

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжийн дансанд хадгалж, хадгаламжийн гэрээний хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийж, хүүний өндөр орлого олох хүсэлтэй бол Капитрон банкны Зарлагын эрхтэй хугацаатай хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартай, эрсдэлгүй хадгалах, удирдах;
  • Урт хугацаанд мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулж өндөр хүүгийн орлого олох;
  • Ямар нэгэн хязгаарлалтгүй зарлагын гүйлгээ хийх бөгөөд хадгаламжийн нийт хугацаанд хуримтлагдсан хүүг буцаахгүй;
  • Хадгаламжаас зарлагын гүйлгээ хийхэд гэрээ цуцлагдахгүй бөгөөд хадгаламжаас зарлагадсан дүнд хугацаагүй хадгаламжийн хүү тооцоэ олгоно;

Нөхцөл:

  Төгрөг Ам.доллар
Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000,000 10,000
  Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
Хүү (жилийн)* 12 сар 13.2% 13.2% 5.4% 5.4%
24 сар 13.4% 13.4% 5.4% 5.4%

Бүрдүүлэх материал

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк