Энгийн хугацаат хадгаламж

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжийн дансанд хадгалж, дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх

Нөхцөл:

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл    500,000             500 500 ам.доллартай тэнцэхүйц

 

Төгрөг Ам.доллар Юань, Евро
Хугацаа Хүү /жилийн/ Хугацаа Хүү /жилийн/ Хугацаа Хүү /жилийн/
1 сар Зарласан хүү 5.00% 1-2 сар нээхгүй Гэрээгээр тохиролцоно
Бодит хүү 5.00%
2 сар Зарласан хүү 7.00%
Бодит хүү 7.00%
3 сар Зарласан хүү 9.00% 3-5 сар Зарласан хүү 2.60%
Бодит хүү 9.00%
4 сар Зарласан хүү 10.00%
Бодит хүү 10.00% Бодит хүү 2.60%
5 сар Зарласан хүү 11.00%
Бодит хүү 11.00%
6 сар Зарласан хүү 11.60% 6-11 сар Зарласан хүү 3.40%
Бодит хүү 11.60%
7 сар Зарласан хүү 11.80%
Бодит хүү 11.80%
8 сар Зарласан хүү 12.10%
Бодит хүү 12.10%
9 сар Зарласан хүү 12.40% Бодит хүү 3.40%
Бодит хүү 12.40%
10 сар Зарласан хүү 12.70%
Бодит хүү 12.70%
11 сар Зарласан хүү 13.00%
Бодит хүү 13.00%
12-23 сар Зарласан хүү 13.20% 12-23 сар Зарласан хүү 5.40%
Бодит хүү 13.20% Бодит хүү 5.40%
24 сар Зарласан хүү 13.40% 24 сар Зарласан хүү 5.40%
Бодит хүү 13.40% Бодит хүү 5.40%

Бүрдүүлэх материал :


Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк