Энгийн хугацаат хадгаламж

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжийн дансанд хадгалж, дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл:

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро
Данс нээх доод үлдэгдэл 500,000 500 500 ам.доллартай тэнцэхүйц
Хугацаа Хүү /Жилийн/
1-2 сар Зарласан хүү Гэрээгээр нээхгүй нээхгүй нээхгүй
Бодит хүү
3-5 сар Зарласан хүү 8.4% 2.6% Гэрээгээр тохиролцоно.
Бодит хүү 8.4% 2.6%
6-11 сар Зарласан хүү 11.2% 3.4%
Бодит хүү 11.2% 3.4%
12-23 сар Зарласан хүү 12.8% 5.4%
Бодит хүү 12.8% 5.4%
24 сар Зарласан хүү 12.8% 5.4%
Бодит хүү 12.8% 5.4%

Бүрдүүлэх материал

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк