Урьдчилсан хүүт хадгаламж

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламжийн дансанд хадгалж, хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд тооцогдсон хүүгээ хүссэн үедээ эсхүл сар бүр тогтмол хугацаанд хүлээн авч, ашиглахыг хүсвэл Капитрон банкны Урьдчилсан хүүт хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Хүссэн үедээ хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд тооцогдсон хүүгээ хүлээн авах;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл:

  Төгрөг Ам.доллар
Данс нээх доод үлдэгдэл 5,000,000 5,000
  Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
Хүү /жилийн/ 6-11 сар 11.03% 11.6% 3.35% 3.4%
12-23 сар 12.46% 13.2% 5.27% 5.4%
24 сар 12.64% 13.4% 5.27% 5.4%

Бүрдүүлэх материал

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк