Овердрафт зээл

Эрхэм харилцагч Танд богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор харилцах дансны тогтмол үлдэгдлийг барьцаалан олгох Овердрафт зээлийг санал болгож байна.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн байгууллагынхаа гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ээр шийдвэрлээрэй. Та хадгаламж барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг сонгосноор Хадгаламжийн гэрээг цуцлан, дансанд хуримтлуулсан хүүгийн орлогоо алдахгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх боломжтой.

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Эрхэм харилцагч байгууллага бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулан Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эрхэм харилцагч Танд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардагдах үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга барих, засварлахад зориулан Хөрөнгө оруулалтын зээлийг санал болгож байна.

Зээлийн шугам

Эрхэм харилцагч Таны бизнест эргэлтийн хөрөнгө тогтмол шаардагддаг, эргэлтийн хөрөнгө дутагдлаа богино хугацаанд санхүүжүүлэх хэрэгцээтэй бол “Зээлийг шугмын зээл”-ийг сонгоорой.

"ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК-ИЙН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗЭЭЛ

Оюу Толгой ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч нарт зориулан эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, бүтээгдэхүүний чанараа сайжруулахад зориулан олгоно

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк