Овердрафт зээл

Эрхэм харилцагч Танд богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор харилцах дансны тогтмол үлдэгдлийг барьцаалан олгох Овердрафт зээлийг санал болгож байна.

Давуу тал

 • Богино хугацаанд шийдвэрлэдэг;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага:

 • Капитрон банкаар сүүлийн 1-ээс доошгүй улирлаар үйлчлүүлсэн;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Сүүлийн 24 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
 • Сүүлийн 3 улирлын санхүүгийн тайлан;
 • Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга;

Зээлийн нөхцөл:

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ Арилжааны банкууд дахь харилцах дансдын сүүлийн 1 жилийн хугацааны тогтмол үлдэгдлийг 20.0% нэмэгдүүлснээс ихгүй байх
Дээд хугацаа 12 сар хүртэл
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 18.0%-20.4% 12.0%-14.4%
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк