Зээлийн шугам

Эрхэм харилцагч Таны бизнест эргэлтийн хөрөнгө тогтмол шаардагддаг, эргэлтийн хөрөнгө дутагдлаа богино хугацаанд санхүүжүүлэх хэрэгцээтэй бол “Зээлийг шугмын зээл”-ийг сонгоорой.

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Зээлийн хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл:

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ

Иргэдийн хувьд 200 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Бизнесийн хувьд цар хүрээнээс хамаарна

Дээд хугацаа 24 сар
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.00% - 22.80% 12.00% - 16.80%
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк