Импортын зээл

Эрхэм харилцагч Танд импортоор эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан Импортын зээлийг санал болгож байна.

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага

 • Импортоор бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахаар гэрээ байгуулсан байх;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл

Дээд хэмжээ  "Худалдан авах гэрээ"-ний үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байх
Гадаад валют Жилийн хүү
Төгрөг 15.60%-21.60%
Ам.доллар 9.50%-9.80%
Юань 10.90%
Зээлийн хугацаа 12-60 сар
Зээлийн өргөдлийн хураамж 5,000 төгрөг
Зээлийн үйл ажиллагааны шимтгэл Бизнесийн зээлийн нөхцөлөөр
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк