Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эрхэм харилцагч Танд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардагдах үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга барих, засварлахад зориулан Хөрөнгө оруулалтын зээлийг санал болгож байна.

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл:

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ

Бизнесийн цар хүрээнээс хамаарна

Дээд хугацаа 60 сар
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 22.43% -24.03%, ам. доллар 12.02%-20.43%
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк