Овердрафт зээл

Эрхэм харилцагч Танд богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор харилцах дансны тогтмол үлдэгдлийг барьцаалан олгох Овердрафт зээлийг санал болгож байна.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн байгууллагынхаа гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ээр шийдвэрлээрэй. Та хадгаламж барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг сонгосноор Хадгаламжийн гэрээг цуцлан, дансанд хуримтлуулсан хүүгийн орлогоо алдахгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх боломжтой.

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Эрхэм харилцагч байгууллага бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулан Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эрхэм харилцагч Танд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардагдах үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга барих, засварлахад зориулан Хөрөнгө оруулалтын зээлийг санал болгож байна.

Зээлийн шугам

Эрхэм харилцагч Таны бизнест эргэлтийн хөрөнгө тогтмол шаардагддаг, эргэлтийн хөрөнгө дутагдлаа богино хугацаанд санхүүжүүлэх хэрэгцээтэй бол “Зээлийг шугмын зээл”-ийг сонгоорой.

Тоног төхөөрөмжийн зээл

Эрхэм харилцагч Танд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан Тоног төхөөрөмжийн зээлийг санал болгож байна.

Импортын зээл

Эрхэм харилцагч Танд импортоор эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан Импортын зээлийг санал болгож байна.

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

Боломжоо хялбараар ашигла, борлуулалтын орлогоо урьдчилан хэрэглэ

Оюу толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгч нарт зориулсан зээл

Оюу толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгч нарт зориулсан зээл

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк