Оюу толгой ХХК-н ханган нийлүүлэгч нарт зориулсан зээл

Тавигдах шаардлага

 • Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Оюутолгой ХХК-д бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан байна;
 • Бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээтэй байх;
 • Захиалгын төлбөрийг Капитрон банкны дансаар дамжуулан хүлээн авахыг зөвшөөрсөн байх;

Бүрдүүлэх материал

 • Зээл хүссэн өргөдөл;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл авах болон барьцаа хөрөнгийг барьцаалахыг зөвшөөрсөн тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тогтоол;
 • Бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээ;
 • Ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл;
 • Бусад шаардлагатай материал;

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн нөхцөлийн нэр Зээлийн нөхцөл
Зээл олгох валют Төгрөг Доллар
Зээлийн хэмжээ Нэхэмжлэлийн дүнгийн 95% хүртэл
Зээлийн хугацаа 75 хоног хүртэл /гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй/
Зээлийн хүү /жилийн/ 12.0%-14.0% 8.8%-12.0%
Зээлийн өргөдлийн хураамж 0 төгрөг
Зээлийн үйл ажиллагааны шимтгэл 0%
Барьцаа Нэхэмжлэлийн орлогын дүн
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк