ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

Тавигдах шаардлага

 • Өөрийн бизнесээ нэгээс доошгүй жил эрхэлсэн байх;
 • Тухайн бизнестээ аль нэг банкны ПОС-ыг 6 сараас доошгүй хугацаагаар ашигласан байх;
 • Банкны зээлийн бусад шалгуурыг хангасан байх;

Зээлийн нөхцөл

 • Зээлийн хэмжээ нь сүүлийн 12 сарын нийт ПОС-ын орлогын гүйлгээний 50%-аас хэтрэхгүй буюу 30,000,000 хүртэл байх;
 • Хугацаа 30 сар хүртэл;
 • Жилийн хүү 18.0%-21.6%; *Зээл олголтын шимтгэл 0,5%

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн хүсэлт, үндсэн бичиг баримт;
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг нотлох баримтууд: /Гэрчилгээ, түрээсийн гэрээ, барааны үлдэгдлийн мэдээ, орлогын түүвэр, дансны хуулга, банкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад материал/;
 • ПОС ашиглах гэрээ;

Зээлээ хэрхэн авах

 • Капитрон банкны аль ч салбарт хандан зээлээ судлуулах боломжтой;
 • Капитрон банкны ПОС-ын харилцагч бол цахимаар хүсэлт гаргах боломжтой;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк