Тоног төхөөрөмжийн зээл

Эрхэм харилцагч Танд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан Тоног төхөөрөмжийн зээлийг санал болгож байна.

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага

 • Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын борлуулж буй тоног төхөөрөмжөөс худалдан авахаар сонгосон байх;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ 2.0 тэрбум төгрөг, түүнтэй тэнцэх ам доллар хүртэл
Дээд хугацаа 60 сар хүртэл
Зээлийн хүү /Жилийн/ Төгрөг Ам.доллар
16.80%-24.00% 12.00%-16.80%
Зээлийн урьдчилгаа 20%-40% /Нэмэлтээр урьдчилгаа дүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний үнэлгээ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа 0%/
Зээлийн өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн үйл ажиллагааны шимтгэл 0.5% буюу дээд хэмжээ 3.0 сая төгрөг
Хамтран ажиллах гэрээний шимтгэл 0.5%-1% буюу дээд хэмжээ 5.0 сая төгрөг
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк