Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Эрхэм харилцагч байгууллага бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулан Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг санал болгож байна.

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах боломжтой;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Уян хатан нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл:

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ

Иргэдийн хувьд 500 сая төг, түүнтэй тэнцэх валют.

Байгууллагын хувьд бизнесийн цар хүрээнээс хамаарна.

Дээд хугацаа 24 сар хүртэл
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 20.40%-24.00% 12.00%-16.80%

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 21.16% -29.11%, ам. доллар 18.15%-26.71%

 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк