Овердрафт зээл

Эрхэм харилцагч Танд богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор харилцах дансны тогтмол үлдэгдлийг барьцаалан олгох Овердрафт зээлийг санал болгож байна.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Капитрон банкны харилцагч Аж ахуйн нэгж байгууллага та бүхэн байгууллагынхаа гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ээр шийдвэрлээрэй. Та хадгаламж барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг сонгосноор Хадгаламжийн гэрээг цуцлан, дансанд хуримтлуулсан хүүгийн орлогоо алдахгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх боломжтой.

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк