ЖАЙКА төслийн зээл

Эрхэм харилцагч Та бизнесийн үйл ажиллагаагаа Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банкны "Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах" төслийн зээлд хамрагдан өргөжүүлэх боломжтой.

Давуу тал

 • Зээлийн таатай нөхцөлтэй;
 • Орлоготой уялдуулсан эргэн төлөх нөхцөлтэй;

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж байх;
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Бусад.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Зээл авахыг зөвшөөрсөн ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Санхүүгийн тайлан, бизнесийн орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримтууд;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх холбогдох зөвшөөрөл;
 • Барьцаа хөрөнгийн баримт бичиг, лавлагаа;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх, сүүлийн 6 сарын цээж зураг;

Зээлийн нөхцөл:

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ 400,000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг
Дээд хугацаа 120 сар
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 8% 5.89%
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк