Иргэдийн банк

Кредит карт

Кредит картын давуу талууд:

 • Нэхэмжилсэн нийт төлбөрөө хугацаандаа багтаан бүрэн төлбөл худалдан авалтын хүү тооцогдохгүй
 • Сар бүр банкнаас нэхэмжилсэн төлбөрийн доод үлдэгдлийг төлөх боломжтой
 • Таны дансны орлого зарлагыг мэдээлэх “Мессеж мэдээ” үйлчилгээнд холбуулах боломжтой
 • Дотоодод болон дэлхийн өнцөг булан бүрт таны төлбөр тооцооны найдвартай хэрэгсэл болно
 • Төгрөг болон долларын дансны сонголттой

Кредит карт захиалахад бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Кредит карт эзэмших хүсэлт маягт 
 • Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын дэвтэр /сүүлийн 6-аас дээш сарын орлого баталгаажсан байх/ 
 • Бизнесийн орлоготой бол бизнес эрхлэлтийг нотлох баримтууд /1-ээс дээш жил эрхэлж байгаа болон цаашид эрхлэх/ 
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр /сүүлийн 6-аас дээш сарын орлого баталгаажсан байх/ 
 • Бусад банканд зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ эсвэл зээлийн дансны хуулга 
 • Хадгаламж барьцаалсан Кредит картын лимитийн дуусах хугацаа хадгаламжийн дуусах хугацаатай ижил байх ба журам болон ХШЕН-өөр барьцаалахыг хориглоогүй хадгаламж байх

Энгийн кредит карт

  Энгийн кредит карт
Элсэлтийн хураамж -
Жилийн хураамж 20,000₮
Заавал байлгах -
Дэд картын жилийн хураамж -
Дэд картын тоо -
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
Зээлийн эрхийн хэмжээ Дээд хэмжээ 5,000,000₮
Доод хэмжээ 300,000₮
Энгийн кредит - Хадгаламж барьцаалсан Барьцаалж буй хугацаатай хадгаламжийн үлдэгдлийн 70%-с хэтрэхгүй буюу дээд хэмжээ 50,000,000 төгрөг хүртэл
Хүү /сараар/ Бэлэн гүйлгээний хүү 3% /Бэлэн мөнгө авсан өдрөөс тооцно/
Бэлэн бус гүйлгээний хүү 2% /Төлбөр төлөх өдрөөс тооцно/
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% (мин 20,000₮)
Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 80%
Эргэн төлөлтийн доод хэмжээ Төлбөр нэхэмжлэх үеийн ашигласан нийт дүнгийн 10% болон хүү, шимтгэл, хураамжийн нийлбэр
Төлбөр төлөх өдөр /Сар бүрийн/ 20-ны дотор
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 50 хоног
Хуулга гарах өдөр /Сар бүрийн/ 1-ний өдөр
Кредит эрхийн хугацаа 24 сар
Картанд орлогын гүйлгээ хийх Капитрон банкны салбар болон орлогын АТМ дээр Шимтгэлгүй
ХХБ болон түүний дэд гишүүн банкуудын* салбарт 100₮
Бэлэн зарлагын гүйлгээний шимтгэл Капитрон банкны салбараас Шимтгэлгүй
Бусад банкны салбараас Тухайн банкны шимтгэлээр
Капитрон банкны АТМ-ээс 100₮
ХХБ болон ХХБ-ны гишүүн банкны АТМ-ээс 300₮
Бусад банкны АТМ-ээс 500₮
Карт нөхөн олгоход 10,000₮
Яаралтай карт гаргуулах Картны үнэ + 2,000₮
Пин код дахин захиалах / картыг шинээр захиална 1,000₮
Капитрон банкны салбар, нэгж дээр пин код солих 200₮, 1,000₮
Капитрон банкны салбар болон АТМ дээр Шимтгэлгүй
Картын данс хаах 500₮

Олон улсын алтан виза кредит карт

  Олон улсын алтан виза кредит карт
Элсэлтийн хураамж -
Жилийн хураамж 50,000₮
Заавал байлгах -
Дэд картын жилийн хураамж -
Дэд картын тоо -
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
Зээлийн эрхийн хэмжээ Дээд хэмжээ 25,000,000₮
Доод хэмжээ 1,000,000₮
Олон улсын алтан Виза кредит - Хадгаламж барьцаалсан Барьцаалж буй хугацаатай хадгаламжийн үлдэгдлийн 70%-с хэтрэхгүй буюу дээд хэмжээ 50,000,000 төгрөг хүртэл
Хүү /сараар/ Бэлэн гүйлгээний хүү MNT-2.5% USD-2.0%
Бэлэн бус гүйлгээний хүү MNT-2.0% USD-1.5%
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% (мин 20,000₮)
Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 100%
Эргэн төлөлтийн доод хэмжээ Төлбөр нэхэмжлэх үеийн ашигласан нийт дүнгийн 10% болон хүү, шимтгэл, хураамжийн нийлбэр
Төлбөр төлөх өдөр /Сар бүрийн/ 20-ны дотор
Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног 50 хоног
Хуулга гарах өдөр /Сар бүрийн/ 1-ний өдөр
Кредит эрхийн хугацаа 24 сар
Салбар, нэгжээс бэлэн мөнгө авах Капитрон банкнаас Шимтгэлгүй 0.25% /хамгийн багадаа 0.1 ам.доллар/ 0.30% /хамгийн багадаа 0.2 евро/
ХХБ болон ХХБ-ны дэд гишүүн банкнуудаас* 300₮ 0.30% /хамгийн багадаа 0.2 ам.доллар/ -
Бусад банкнуудаас** 500₮ - -
Гадаадын банкнаас - 2.00% /хамгийн багадаа 3 ам.доллар/ 2.00% /хамгийн багадаа 3 евро/
АТМ-ээс бэлэн мөнгө авах Капитрон банкны 100₮ - -
ХХБ болон ХХБ-ны дэд гишүүн банкнуудын* 300₮ - -
Бусад банкнуудаас** 500₮ - -
Гадаадын банкнаас - 2.00% /хамгийн багадаа 3 ам.доллар/ 2.00% /хамгийн багадаа 3 евро/
Кредит карт нөхөн олгоход 5,000₮
Яаралтай карт гаргуулах Картын үнэ + 2,000₮
Үлдэгдэл шалгах Капитрон банкны салбар болон АТМ дээр Шимтгэлгүй
Гадаадын банкны салбар болон АТМ дээр 0.5 ам.доллар
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк