Иргэдийн банк

Төгрөгийн карт

Капитрон банк нь “₮” Үндэсний брэнд төлбөрийн картыг Танд санал болгож байна.

Харилцагч Та өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн Алтан, Энгийн, Цалингийн, Мөрөөдөл сурагчийн, Корпорейт, Хүслийн фото зэрэг картын төрлүүдээс сонгон ашиглаарай.

 

Давуу тал

  • Бэлэн мөнгөний эрсдэлээс хамгаална;
  • Дотоодод интернэт худалдан авалт хийх боломжтой;
  • Картандаа зээлжих эрх нээлгэх боломжтой;
  • Картын дансан дахь мөнгөндөө хүү бодуулах боломжтой

Картын хүү шимтгэл

  Алтан Энгийн Цалингийн Мөрөөдөл сурагчийн 
Элсэлтийн хураамж - - - -
Жилийн хураамж 30,000 төгрөг 3,000 төгрөг - -
Заавал байлгах үлдэгдэл 50,000 төгрөг 3,000 төгрөг 1,000 төгрөг 1,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж 5,000 төгрөг 3,000 төгрөг - -

Гүйлгээний шимтгэл

  Картнаас бэлэн мөнгө авах Үлдэгдэл шалгах
Капитрон банкны салбараас Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
Капитрон банкны ATM-ээс 100 төгрөг
Дэлгэцээр: шимтгэлгүй
Баримтаар: 100 төгрөг
ХХБ-ны салбараас 200 төгрөг 100 төгрөг
ХХБ-ны АТМ-ээс 100 төгрөг 100 төгрөг
ХХБ-ны дэд гишүүн банкуудын салбар болон АТМ-ээс 300 төгрөг 100 төгрөг
Бусад банкуудаас 500 төгрөг 100 төгрөг
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк