Иргэдийн банк

52 долоо хоног хуримтлал үүсгэх хадгаламж

Та өөрийн орлоготойгоо уялдуулан 52 долоо хоногийн турш, 7 хоног бүр орлого хийж хуримтлал үүсгэх хадгаламжийн бүтээгдэхүүн юм.

Төрөл

  • Өсөх: 52 долоо хоногийн турш 7 хоног бүр 1,000 төгрөгөөр өсгөж 7 хоногт орлогыг хувааж хийх боломжтой;
  • Уян: 52 долоо хоногийн турш 7 хоног бүр 300,000 төгрөг хүртэл орлогыг хувааж хийх боломжтой;

Давуу тал

  • Хуримтлал үүсгэх хамгийн таатай нөхцөлтэй
  • Та өөрийн орлоготойгоо уялдуулан хуримтлал үүсгэх боломжтой.
  • Та хуримтлалтай болох бөгөөд хамгийн өндөр хүүний өгөөж авна.

Нөхцөл

  Төгрөг
Дансны нээх доод үлдэгдэл 10,000
Данс нээх хугацаа 52 долоо хоног /12 сар/
Хүү /жилийн/ Зарласан хүү Бодит хүү
6.00% 6.00%
Урамшууллын хүү 14.20%
Нийт хүү* 20.20%

Нийт хүү*: Орлогын нөхцөлөө бүрэн биелүүлсэн харилцагчид олгох хүү.

Бүрдүүлэх материал, шаардлага

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Хүүхдийн хувьд төрсөний гэрчилгээ;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк