Иргэдийн банк

Энгийн хугацаат хадгаламж

Харилцагч та тодорхой хугацаатайгаар дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох  хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан хадгаламжийн дансанд тогтмол орлогын гүйлгээ хийж хуримтлал үүсгэх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10 50 10
Хугацаа   Хүү /жилийн/
2 сар Зарласан хүү 8.4% Нээхгүй Нээхгүй Нээхгүй
Бодит хүү 8.4%
3-5 сар Зарласан хүү 9.6% 3.0% 2.4% 1.8%
Бодит хүү 9.6% 3.0% 2.4% 1.8%
6-8 сар Зарласан хүү 12.0% 3.6% 3.0% 2.4%
Бодит хүү 12.0% 3.6% 3.0% 2.4%
9-11 сар Зарласан хүү 12.6% 3.6% 3.0% 2.4%
Бодит хүү 12.6% 3.6% 3.0% 2.4%
12-23 сар Зарласан хүү 14.0% 5.4% 3.6% 3.0%
Бодит хүү 14.0% 5.4% 3.6% 3.0%
24 сар Зарласан хүү 14.2% 5.4% 3.6% 3.0%
Бодит хүү 14.2% 5.4% 3.6% 3.0%

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Жолооны үнэмлэх, Иргэний үнэмлэхийн хүчин төгөлдөр лавлагаа /Улсын бүртгэлийн газрын цохолттой байх/;
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк