Иргэдийн банк

Энгийн хугацаат хадгаламж

Харилцагч та тодорхой хугацаатайгаар дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох  хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан хадгаламжийн дансанд тогтмол орлогын гүйлгээ хийж хуримтлал үүсгэх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 10,000               10 50 10 1,000

 

Хугацаа Хүүний төрөл Жилийн хүү
Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен
1 сар зарласан хүү 5.80% - - - -
Бодит хүү 5.80% - - - -
2 сар зарласан хүү 6.40% - - - -
Бодит хүү 6.40% - - - -
3 сар зарласан хүү 7.20% 2.20% 2.40% 1.80% -
Бодит хүү 7.20% 2.20% 2.40% 1.80% -
4 сар зарласан хүү 7.80% 2.30% 2.40% 1.80% -
Бодит хүү 7.80% 2.30% 2.40% 1.80% -
5 сар зарласан хүү 8.40% 2.40% 2.40% 1.80% -
Бодит хүү 8.40% 2.40% 2.40% 1.80% -
6 сар зарласан хүү 9.00% 2.60% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 9.00% 2.60% 3.00% 2.40% -
7 сар зарласан хүү 9.20% 2.70% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 9.20% 2.70% 3.00% 2.40% -
8 сар зарласан хүү 9.40% 2.80% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 9.40% 2.80% 3.00% 2.40% -
9 сар зарласан хүү 9.80% 3.00% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 9.80% 3.00% 3.00% 2.40% -
10 сар зарласан хүү 10.20% 3.30% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 10.20% 3.30% 3.00% 2.40% -
11 сар зарласан хүү 10.60% 3.50% 3.00% 2.40% -
Бодит хүү 10.60% 3.50% 3.00% 2.40% -
12 сар зарласан хүү 11.20% 3.80% 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 11.20% 3.80% 3.60% 3.00% 1.20%
12-23 сар зарласан хүү 11.20% - 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 11.20% - 3.60% 3.00% 1.20%
24 сар зарласан хүү 11.20% - 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 11.20% - 3.60% 3.00% 1.20%

Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Валют Шимтгэл
Бэлэн бус зарлага /Шилжүүлэг/ Капитрон банкны данс хооронд MNT Шимтгэлгүй
Бусад валют
Банк хоорондын бэлэн бус MNT 300₮
Бусад валют 1,000₮
Бэлэн зарлага Бүх салбар MNT Шимтгэлгүй
USD 0.20%
EUR, JPY 0.30%
CNY 0.20%
Орлого хийх Бүх салбар Бүх валют Шимтгэлгүй
Данс хаах Бүх салбар Бүх валют 1,000₮

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк