Иргэдийн банк

Энгийн хугацаат хадгаламж

Харилцагч та тодорхой хугацаатайгаар дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох  хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан хадгаламжийн дансанд тогтмол орлогын гүйлгээ хийж хуримтлал үүсгэх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 10,000               10 50 10 1,000

 

Хугацаа Төгрөг Хугацаа Валют : Ам.доллар Юань Евро Иен
Хүү /жилийн/ Хүү /жилийн/
1 сар Зарласан хүү 7.50% 2 сар нээхгүй
Бодит хүү 7.50%
2 сар Зарласан хүү 8.40%
Бодит хүү 8.40%
3 сар Зарласан хүү 10.00% 3-5 сар Зарласан хүү 3.00% 2.40% 1.80% нээхгүй
Бодит хүү 10.00%
4 сар Зарласан хүү 11.00%
Бодит хүү 11.00% Бодит хүү 3.00% 2.40% 1.80%
5 сар Зарласан хүү 12.00%
Бодит хүү 12.00%
6 сар Зарласан хүү 12.60% 6-8 сар Зарласан хүү 3.60% 3.00% 2.40%
Бодит хүү 12.60%
7 сар Зарласан хүү 12.70%
Бодит хүү 12.70% Бодит хүү 3.60% 3.00% 2.40%
8 сар Зарласан хүү 12.80%
Бодит хүү 12.80%
9 сар Зарласан хүү 13.00% 9- 11 сар Зарласан хүү 3.60% 3.00% 2.40%
Бодит хүү 13.00%
10 сар Зарласан хүү 13.50%
Бодит хүү 13.50% Бодит хүү 3.60% 3.00% 2.40%
11 сар Зарласан хүү 14.00%
Бодит хүү 14.00%
12-23 сар Зарласан хүү 14.40% 12-23 сар Зарласан хүү 5.40% 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 14.40% Бодит хүү 5.40% 3.60% 3.00% 1.20%
24 сар Зарласан хүү 14.60% 24 сар Зарласан хүү 5.40% 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 14.60% Бодит хүү 5.40% 3.60% 3.00% 1.20%

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Жолооны үнэмлэх, Иргэний үнэмлэхийн хүчин төгөлдөр лавлагаа /Улсын бүртгэлийн газрын цохолттой байх/;
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк