Иргэдийн банк

Энгийн хугацаат хадгаламж

Харилцагч та тодорхой хугацаатайгаар дансандаа хуримтлал үүсгэн, өндөр хүүгийн орлого олох  хүсэлтэй бол Капитрон банкны Энгийн хугацаат хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран гэрээний хугацаанд гэрээнд заасан хүүгийн хувь хэмжээгээр хадгаламжийн хүүгээ тооцуулан авах;
  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан хадгаламжийн дансанд тогтмол орлогын гүйлгээ хийж хуримтлал үүсгэх;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 10,000               10 50 10 1,000

 

Хугацаа Төгрөг Хугацаа Валют : Ам.доллар Юань Евро Иен
Хүү /жилийн/ Хүү /жилийн/
1 сар Зарласан хүү 7.50% 2 сар нээхгүй
Бодит хүү 7.50%
2 сар Зарласан хүү 8.30%
Бодит хүү 8.30%
3 сар Зарласан хүү 8.80% 3-5 сар Зарласан хүү 2.40% 2.40% 1.80% нээхгүй
Бодит хүү 8.80%
4 сар Зарласан хүү 9.30%
Бодит хүү 9.30% Бодит хүү 2.40% 2.40% 1.80%
5 сар Зарласан хүү 9.90%
Бодит хүү 9.90%
6 сар Зарласан хүү 12.00% 6-8 сар Зарласан хүү 3.00% 3.00% 2.40%
Бодит хүү 12.00%
7 сар Зарласан хүү 12.20%
Бодит хүү 12.20% Бодит хүү 3.00% 3.00% 2.40%
8 сар Зарласан хүү 12.50%
Бодит хүү 12.50%
9 сар Зарласан хүү 12.70% 9- 11 сар Зарласан хүү 3.60% 3.00% 2.40%
Бодит хүү 12.70%
10 сар Зарласан хүү 12.90%
Бодит хүү 12.90% Бодит хүү 3.60% 3.00% 2.40%
11 сар Зарласан хүү 13.20%
Бодит хүү 13.20%
12 сар Зарласан хүү 13.40% 12 сар Зарласан хүү 4.20% 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 13.40% Бодит хүү 4.20% 3.60% 3.00% 1.20%
13-23 сар Зарласан хүү 13.40% 13-23 сар Зарласан хүү - 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 13.40% Бодит хүү - 3.60% 3.00% 1.20%
24 сар Зарласан хүү 13.60% 24 сар Зарласан хүү - 3.60% 3.00% 1.20%
Бодит хүү 13.60% Бодит хүү - 3.60% 3.00% 1.20%

Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Валют Шимтгэл
Бэлэн бус зарлага /Шилжүүлэг/ Капитрон банкны данс хооронд MNT Шимтгэлгүй
Бусад валют
Банк хоорондын бэлэн бус MNT 300₮
Бусад валют 1,000₮
Бэлэн зарлага Бүх салбар MNT Шимтгэлгүй
USD 0.20%
EUR, JPY 0.30%
CNY 0.20%
Орлого хийх Бүх салбар Бүх валют Шимтгэлгүй
Данс хаах Бүх салбар Бүх валют 1,000₮

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк