Иргэдийн банк

Урьдчилсан хүүт хадгаламж

Харилцагч та хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд тооцогдсон хүүг хүссэн үедээ эсхүл сар бүр тогтмол хугацаанд харилцах, төлбөрийн карт, хугацаагүй хадгаламжийн дансандаа хүлээн авч, ашиглах хүсвэл Капитрон банкны Урьдчилсан хүүт хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Хүссэн үедээ хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд тооцогдсон хүүгээ хүлээн авах;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, банкинд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан дансны үлдэгдлээ шалгах;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;

Нөхцөл:

Хугацаа Төгрөг Ам.Доллар
Дансны доод үлдэгдэл 1,000,000 1,000
Хүү /жилийн/ Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
6-8 сар 11.39% 12.0% 3.54% 3.6%
9-11 сар 11.93% 12.6% 3.54% 3.6%
12-23 сар 13.17% 14.0% 5.27% 5.4%
24 сар 13.35% 14.2% 5.27% 5.4%

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт, Жолооны үнэмлэх, Иргэний үнэмлэхийн хүчин төгөлдөр лавлагаа /Улсын бүртгэлийн газрын цохолттой байх/
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк