Иргэдийн банк

Урьдчилсан хүүт хадгаламж

Та хадгаламжийн хүүгээ хүссэн үедээ эсхүл сар бүр тогтмол хугацаанд харилцах данс, хугацаагүй хадгаламжийн дансандаа хүлээн авч, ашиглах боломжтой.

Хугацаагүй хадгаламж

Та тодорхой хугацаа заахгүйгээр хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээгээ хийж, хүүгийн орлого авах боломжтой.

Зарлагын эрхтэй хадгаламж

Та орлого зарлагын гүйлгээ хийж, хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд хугацаатай хадгаламжийн өндөр хүүг тооцуулах боломжтой.

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк