Иргэдийн банк

Урьдчилсан хүүт хадгаламж

Та хадгаламжийн хүүгээ хүссэн үедээ эсхүл сар бүр тогтмол хугацаанд харилцах данс, хугацаагүй хадгаламжийн дансандаа хүлээн авч, ашиглах боломжтой.

Зарлагын эрхтэй хадгаламж

Та орлого зарлагын гүйлгээ хийж, хадгаламжийн үлдэгдэл дүнд хугацаатай хадгаламжийн өндөр хүүг тооцуулах боломжтой.

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк