Иргэдийн банк

Зарлагын эрхтэй хадгаламж

Харилцагч та Хадгаламжийн гэрээний хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийж, хадгаламжийн үлдэгдэл дүнтэй хугацаатай хадгаламжийн өндөр хүүг тооцуулах, зарлага гаргах үедээ хүүгийн буцаалтын гүйлгээ хийлгэхгүйгээр зарлага гаргаж буй дүндээ хугацаагүй хадгаламжийн хүү тооцуулан авах хүсэлтэй бол Капитрон банкны Зарлагын эрхтэй хугацаатай хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал

  • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартай, эрсдэлгүй хадгалах, удирдах;
  • Урт хугацаанд мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулж өндөр хүүгийн орлого олох;
  • Ямар нэгэн хязгаарлалтгүй орлого зарлагын гүйлгээ хийх эрх;
  • Хадгаламжийн нийт хугацаанд хуримтлагдсан хүүг буцаахгүйгээр зарлагын гүйлгээ хийх;
  • Хадгаламжаас зарлагын гүйлгээ хийхэд гэрээ цуцлагдахгүй бөгөөд хадгаламжийн үлдсэн дүнд хуримтлагдсан хүү хэвээр тооцогдоно;

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар
Дансны доод үлдэгдэл 5,000,000 5,000
Хүү (жилийн) Хугацаа Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
12 сар 13.40% 13.40% 5.40% 5.40%
24 сар 13.60% 13.60% 5.40% 5.40%

Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Валют Шимтгэл
Бэлэн бус зарлага /Шилжүүлэг/ Капитрон банкны данс хооронд MNT Шимтгэлгүй
Бусад валют
Банк хоорондын бэлэн бус MNT 300₮
Бусад валют 1,000₮
Бэлэн зарлага Бүх салбар MNT Шимтгэлгүй
USD 0.20%
EUR, JPY 0.30%
CNY 0.20%
Орлого хийх Бүх салбар Бүх валют Шимтгэлгүй
Данс хаах Бүх салбар Бүх валют 1,000₮

Бүрдүүлэх материал

  • Монгол улсын иргэний хувьд Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт;
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк