Иргэдийн банк

Мост Мони

Харилцагч Та Мост Мони төлбөрийн нэгдсэн үйлчилгээнд хамрангдсанаар ГАР УТАС болон ВЭБ ХУУДАС ашиглан бүх төрлийн төлбөрийн гүйлгээ хийхээс гадна цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран өөрийн бүх дансыг хянах, удирдах боломжтой болно.

“Мост Мони” үйлчилгээний давуу тал:

Мөнгөн шилжүүлэг

Та гар утасаа ашиглан  өөрийн данс хооронд болон банк хоорондын мөнгөн шилжүүлэг хийхээс гадна, гар утасны дугаар, картын дугаараар мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой.
 

Худалдан авалт

Та худалдаа үйлчилгээний газруудаас гар утсаа ашиглан худалдан авалт хийх, кино болон театрын үзвэрийн билетийг онлайнаар худалдан авах боломжтой.

Билл төлбөр
Та сар бүрийн билл болох цахилгаан, кабель, СӨХ зэрэг билл төлбөрүүдийг автоматаар төлөх боломжтой.

Нэгж цэнэглэх

Та, үүрэн телефоны бүх операторуудын дугаарыг нэгжээр цэнэглэх болон ОУ -ын ярианы карт худалдан авах боломжтой.

Төрийн үйлчилгээ

Төрийн үйлчилгээний төлбөр буюу Гааль, Татвар, ЗЦГ-ын торгуулийн төлбөрийг гар утсаа ашиглан төлөх боломжтой.

Бэлэн зарлага, орлого

Та Мост Мони үйлчилгээнд нэгдсэн дурын банк болон АТМ-аас гар утсаа ашиглан бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.

Үйлчилгээний эрх авах

Та Капитрон банкны дурын салбарт Мост Мони үйлчилгээнд нэгдэх хүсэлтээ гаргах боломжтой.

Хүү шимтгэл:

ГҮЙЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ
Үйлчилгээний жилийн хураамж 3,000 төгрөг
Бэлэн орлого, зарлагын гүйлгээ
Бэлэн орлого 100 төгрөг
Бэлэн зарлага* 300 төгрөг
АТМ-аас хийх зарлага* 100 төгрөг
Мөнгөн шилжүүлэг 
Капитрон Банк доторх 100 төгрөг
Банк хооронд 100 төгрөг + Банк хоорондын шимтгэл
Бусад үйлчилгээ
Худалдан авалт 100 төгрөг
Нэгж цэнэглэх 100 төгрөг
Гаалийн төлбөр 200 төгрөг
Билл төлбөр /Банкны салбарт шимтгэлтэй/ Шимтгэлгүй
Лавлагаа 
Үлдэгдэл шалгах 50 төгрөг
Сүүлийн гүйлгээ шалгах
50 төгрөг
Хуулга харах Шимтгэлгүй
   
Гүйлгээний лимит
1 удаа  шилжүүлэх мөнгөн дүн 2,000,000 төгрөг
1 өдөрт шилжүүлэх мөнгөн дүн 5,000,000 төгрөг

* Mostmoney үйлчилгээнд бүртгэлтэй байх

 

Үйлчилгээний эрх авах

Та Капитрон банкны дурын салбарт хандан Мост Мони Мерсант үйлчилгээ авах хүсэлтээ гаргах боломжтой.

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк