Иргэдийн банк

Оюутны хөгжлийн зээл

Боловсролын зээлийн сан, оролцогч сургуулиудын хамтын ажиллагааны хүрээнд дээд боловсролыг дэмжих зорилгоор суралцагч оюутнуудын сургалтын төлбөрийг санхүүжүүлэхэд зориулан олгоно.

Зээлийн төрөл Тодорхойлолт Дээд хэмжээ Хугацаа Хүү /жилийн/ Тавигдах шаардлага
Богино хугацаатай зээл
Тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг төлөхөд зориулж авсан зээл
1 жилийн сургалтын төлбөрөөс ихгүй
12 сар хүртэл
5%
Голч оноо: 2.0
ЭЕШ:400
Хүү бууруулах зээл
Капитрон банкнаас авсан цалингийн болон тэтгэврийн зээлээр оюутны сургалтын төлбөрийг санхүүжүүлсэн бол зээлийн үлдэгдэлийг/сургалтын төлбөр төлсөн дүн/ шинэ нөхцөлд шилжүүлэх зээл
1 жилийн сургалтын төлбөр болон шилжүүлж буй зээлийн үлдэгдлийн аль багаар;
Урт хугацаатай зээл
Бакалаврын дээд боловсрол эзэмших үндсэн сургалтын 4-6 жилийн хугацаанд, жил бүр сургалтын төлбөрийг төлөхөд зориулж авсан 10 хүртэлх жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зээл.
1 жилийн сургалтын төлбөрөөс ихгүй
120 сар хүртэл
Голч оноо: 3.0 /Тэргүүлэх ач холбогдол -2.3/
ЭЕШ:650
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2017 oн. Капитрон Банк