Иргэдийн банк

Автомашины зээл

Шинэ болон хуучин автомашин худалдан авахад нь зориулж, тухайн хөрөнгийг барьцаалан олгох зээл.  

Давуу тал

 • Шинэ автомашины хувьд дээд хэмжээ заахгүй;
 • Хуучин автомашины хувьд дээд хэмжээ өндөр;
 • Зээлийн хугацаа урт;

Тавигдах шаардлага

 • Тус банктай хамтран ажиллах гэрээ бүхий компаниудаас авах ба худалдан авах үнийн дүнгийн 20 (байгалийн хийн хөдөлгүүрт автомашин бол 50)-с багагүй хувийг заавал төлсөн байх;
 • Автомашинаар хамтран ажиллах гэрээ бүхий иргэн, хуулийн этгээд нь үйлчилгээний шимтгэлд автомашины үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх төлбөрийг төлнө. Энэ дүнгийн дээд хэмжээ 400,000-800,000 төгрөг байна;
 • Зээлийн барьцаанд тавих хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 • Хуучин машины хувьд үйлдвэрлэснээс хойш 10 болон түүнээс доош жилийн насжилттай, байгалийн хийн хөдөлгүүртэй бол үйлдвэрлэснээс хойш 5 болон түүнээс доош жилийн насжилттай байх;

Зээлийн нөхцөл

ОЛГОХ ВАЛЮТ ТӨГРӨГ, АМ.ДОЛЛАР
Дээд хэмжээ, шинэ автомашин Хязгааргүй
Дээд хэмжээ, хуучин автомашин 80 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Дээд хугацаа, шинэ/хуучин 30 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр, шинэ/хуучин автомашин 20% (Нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд 0%)
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү, шинэ автомашин 19.2% - 21.6% 14.4% - 16.8%
Зээлийн хүү, хуучин автомашин 20.4% - 22.8% 14.4% - 16.8%
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 21.74% -25.71%, ам. доллар 16.88%-19.76%

Бүрдүүлэх материал

 • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл;
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгчийн НДДэвтэр;
 • Бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;;
 • Барьцаалуулах хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ.
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк