Иргэдийн банк

Автомашины зээл

Шинэ болон хуучин автомашин худалдан авахад нь зориулж, тухайн хөрөнгийг барьцаалан олгох зээл.  

Давуу тал

 • Шинэ автомашины хувьд дээд хэмжээ заахгүй;
 • Хуучин автомашины хувьд дээд хэмжээ өндөр;
 • Зээлийн хугацаа урт;

Тавигдах шаардлага

 • Тус банктай хамтран ажиллах гэрээ бүхий компаниудаас авах ба худалдан авах үнийн дүнгийн 20 (байгалийн хийн хөдөлгүүрт автомашин бол 50)-с багагүй хувийг заавал төлсөн байх;
 • Автомашинаар хамтран ажиллах гэрээ бүхий иргэн, хуулийн этгээд нь үйлчилгээний шимтгэлд автомашины үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх төлбөрийг төлнө. Энэ дүнгийн дээд хэмжээ 400,000-800,000 төгрөг байна;
 • Зээлийн барьцаанд тавих хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 • Хуучин машины хувьд үйлдвэрлэснээс хойш 10 болон түүнээс доош жилийн насжилттай, байгалийн хийн хөдөлгүүртэй бол үйлдвэрлэснээс хойш 5 болон түүнээс доош жилийн насжилттай байх;

Зээлийн нөхцөл

ОЛГОХ ВАЛЮТ ТӨГРӨГ, АМ.ДОЛЛАР
Дээд хэмжээ, шинэ автомашин Хязгааргүй
Дээд хэмжээ, хуучин автомашин 80 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Дээд хугацаа, шинэ/хуучин 30 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр, шинэ/хуучин автомашин 20% (Нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд 0%)
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү, шинэ автомашин 16.80%-19.20% 12.00%-16.80%
Зээлийн хүү, хуучин автомашин 19.20%-20.40% 12.00%-16.80%

*Шинэ автомашины зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 17.65% -20.11%, ам. доллар 12.83%-17.65%

*Хуучин автомашины зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 20.11% -21.27%, ам. доллар 12.83%-17.65%

Бүрдүүлэх материал

 • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл;
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгчийн НДДэвтэр;
 • Бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;;
 • Барьцаалуулах хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ.
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк