Иргэдийн банк

"Ногоон үндэс" хэрэглээний зээл

Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын борлуулж буй байгаль, орчин нийгэмд ээлтэй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад зориулан олгох зээл.

Давуу тал

  • Хүү бага
  • 5.0 сая төгрөг хүртэл худалдан авалтад урьдчилгаа төлбөр болон нэмэлт барьцаа шаардахгүй.

Тавигдах шаардлага

  • Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын борлуулж буй байгаль орчин нийгэмд ээлтэй бараа бүтээглэхүүнийг худалдан авахад зориулан олгоно.
  • Хамтран ажиллах гэрээ бүхий иргэн, хуулийн этгээд нь үйлчилгээний шимтгэлд үйлчилгээний шимтгэлд үнийн дүнгийн 0.5-1%-тай тэнцэх төлбөрийг төлнө. Дээд хэмжээ нь 5.0 сая төгрөг байна.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Өрхийн болон хэрэглээний худалдан авалтын зээл 10,000,000 төгрөг хүртэл
Автомашин худалдан авах зээл 20,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү /төгрөг/ 12 сар хүртэл хугацаатай бол 30 сар хүртэл хугацаатай бол
Сарын хүү Жилийн хүү Сарын хүү Жилийн хүү
1.00% 12.00% 1.25% 15.00%
Зээлийн урьдчилгаа, барьцаа Хэрэглээний худалдан авалтын зээл 5,000,000.00 төгрөг хүртэл 0% нэмэлт барьцаа шаардахгүй, 5,000,000.00 төгрөгөөс дээш дүнтэй бол 10% нэмэлтээр хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална. 20%
Автомашин худалдан авалтын зээл Нэмэлтээр урьдчилгаа төлбөртэй тэнцэхүйц хэмжээний үнэлгээтэй үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд 0%
Зээлийн өргөдлийн хураамж 5,000 төгрөг
Зээлийн үйл ажиллагааны шимтгэл 0.00%
Хамтран ажиллах гэрээний шимтгэл 0.5%-1% буюу дээд хэмжээ 5.0 сая төгрөг

Бүрдүүлэх материал

  • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл;
  • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх;
  • Зээл хүсэгчийн НДДэвтэр;
  • Бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;;
  • Худалдан авах барааны нэхэмжлэл
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк