Иргэдийн банк

Тэтгэврийн зээл

Харилцагч та өөрийн тэтгэврээ авч буй салбар нэгжээсээ тэтгэврийн зээлээ авах боломжтой.

Давуу тал

  • Таатай нөхцөл;
  • Түргэн шуурхай;

Тавигдах шаардлага

  • Капитрон банкнаас сар бүр тэтгэврээ авдаг байх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх

Ердийн тэтгэврийн зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг
Дээд хэмжээ 30 сар хүртэлх тэтгэврийн нийлбэрийн 70 хувиас нийт төлбөл зохих хүүг хассан дүнгээс хэтрэхгүй.
Дээд хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү /Жилийн/ 18.0%
Зээлийн хугацаа сунгалтын шимтгэл 0.5%
Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0.25%

Хөнгөлөлттэй тэтгэврийн зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг
Дээд хэмжээ 12 сар хүртэл тэтгэврийн 70.0%
Дээд хугацаа 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү /Жилийн/ 10.0%

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 18.0%

Бүрдүүлэх материал

  • Тэтгэврийн дэвтэр;
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк