Иргэдийн банк

Тэтгэврийн зээл

Харилцагч та өөрийн тэтгэврээ авч буй салбар нэгжээсээ тэтгэврийн зээлээ авах боломжтой.

Давуу тал

  • Таатай нөхцөл;
  • Түргэн шуурхай;

Тавигдах шаардлага

  • Капитрон банкнаас сар бүр тэтгэврээ авдаг байх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх

Ердийн тэтгэврийн зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг
Зээлийн хэмжээ Сарын тэтгэврийн дүнг 6 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээс нийт төлбөл зохих хүүг хассан дүнгээс хэтрэхгүй
Зээлийн хугацаа 6 сар хүртэл
Зээлийн хүү Сарын хүү Жилийн хүү
1.30% 15.60%
Зээлийн хугацаа сунгалтын шимтгэл 0.5%
Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0.25%

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 15.60%

Бүрдүүлэх материал

  • Тэтгэврийн дэвтэр;
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк