Иргэдийн банк

Цалингийн зээл

Та Капитрон банкаар дамжуулан цалингаа авдаг бол “Цалингийн зээл” –г сонгоорой.  

Давуу тал

 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг;
 • Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой;
 • Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг сар бүр тэнцүү эсхүл нийт төлөлт тэнцүү гэсэн сонголтоор хийх боломжтой.

Тавигдах шаардлага

 • Банктай цалингийн зээлээр  хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх;
 • Тухайн байгууллагад 6 сараас доошгүй үндсэн ажилтнаар ажилласан байх;
 • Нийгмийн даатгал тасралтгүй 6 сар төлсөн байх;

Зээлийн нөхцөл

Олгох валют
Төгрөг
Дээд хэмжээ
50 сая төгрөг
Дээд хугацаа
30 сар хүртэл
Зээлийн хүү /Жилийн/
18.00% - 20.40%
Зээлийн хүү /Сар/
1.50%-1.70%
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 18.85% -21.31%

Бүрдүүлэх материал

 • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл;
 • Иргэний үнэмлэх;
 • НДДэвтэр;
 • НДДэвтэрт бодит цалин тусгагдаагүй бол дансны хуулга;
 • Байгууллагын тодорхойлолт.
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк