Иргэдийн банк

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан Санхүүгийн түшиг зээл

Харилцагч та өөрийн өмчлөлийн орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан “ Санхүүгийн түшиг” зээлийг өөрийн бизнесийн болон хэрэглээндээ зориулан аваарай.  

Давуу тал

 • Зээлийн хугацаа урт;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг;
 • Бизнесийн болон хэрэглээний аль ч зориулалтаар олгодог;
 • Орлоготой уялдуулсан эргэн төлөлтийн нөхцөлтэй.

Тавигдах шаардлага

 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 • 6 сараас дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн байх;
 • 12 сараас дээш хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлсэн байх;

Зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
Дээд хэмжээ 100 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Дээд хугацаа 60 сар
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 22.80% - 30.00% 12.00% - 16.80%
Зээлийн хүү /Сар/ 1.90% - 2.50% 1.00% - 1.40%

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу)
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн НДДэвтэр;
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар;
 • УЭБГазраас авсан барьцаа хөрөнгийн лавлагаа;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк