Иргэдийн банк

Ухаалаг оюутан зээл

Харилцагч та эсхүл таны хүүхэд гадаад, дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийн бакалавр, магистр, докторын зэрэг горилогчоор суралцдаг бол сургалтын төлбөрөө “Ухаалан оюутан” зээлээр санхүүжүүлэх боломжтой.

Давуу тал

 • Зээлийн хугацаа урт буюу сургууль төгссөнөөс хойш 4 жилийн дотор төлөгдөх нөхцөлтэй;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Банкны хамгийн доод түвшний зээлийн хүү;
 • Сурлагын дүн ахих тусам зээлийн хүү буурна;
 • Орлого, суралцах хугацаатай уялдуулсан эргэн төлөлтийн нөхцөлтэй.

Тавигдах шаардлага

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд суралцдаг, суралцах эрх авсан байх;
 • Голч оноо 2.8-с дээш, ЭЕШ-ын оноо 400-с дээш байх;
 • Зээл, зээлийн хүүг эргүүлэн төлөх цалингийн болон бизнесийн орлоготой эсхүл цалин болон бизнесийн орлоготой хамтран зээлдэгчтэй байх.

Зээлийн нөхцөл

Олгох валют Төгрөг, ам.доллар
  Богино хугацаат Урт хугацаат
Дээд хэмжээ 1 жилийн сургалтын төлбөр Сургууль төгсөх хугацааны сургалтын төлбөр
Дээд хугацаа 12 сар Сургууль төрссөнөөс хойш 48 сар
  Төгрөг Ам.Доллар Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /Жилийн/ 22.8% 16.8% 22.8% -20.4% 16.8% -14.4% 
Зээлийн хүү /Сар/ 1.9% 1.4% 1.9% - 1.7% 1.4% - 1.2%
зээл *Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 20.57% -22.98%, ам. доллар 14.56%-16.96%

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл;
 • Зээлийн өргөдөл/(энд дарж татаж авна уу);
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх;
 • Оюутны үнэмлэх эсхүл сургуулийн урилга/батламж;
 • Дүнгийн хуулга эсхүл элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо;
 • Гадаадын их, дээд сургууль бол оюутны виз.
 • Зээл хүсэгч болон  өрхийн гишүүдийн НДДэвтэр;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк