Иргэдийн банк

Банкны өөрийн эх үүсвэрийн орон сууц худалдан авах зээл

Давуу тал

 • Өөрийн хэрэгцээнд тохирсон шийдлээр зээл авах;
 • Орон сууц авахаас гадна засвар хийх, шинэ тавилга, эд хогшил, гараж худалдан авах санхүүгийн хэрэгцээгээ нэг дор шийдвэрлэхээс гадна эд хөрөнгө, амь насаа хамгаалсан даатгалын үйлчилгээг багцаар буюу хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой;
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг;

Тавигдах шаардлага

 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;
 • Өр төлбөр, татварын дараах орлогын харьцаа 60 хувь ((Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно);
 • Цалин болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг бүрдүүлсэн эсхүл урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн өөрийн өмчлөлийн орон сууц барьцаалуулах боломжтой;

Зээлийн нөхцөл

Улаанбаатар хотод байршилтай орон сууц худалдан авах бол:

Орон сууцны төрөл Дээд хэмжээ Дээд хугацаа Урьдчилгаа Жилийн хүү Сарын хүү
$ $
Нийтийн орон сууц 200 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар 180 сар 30% - 40% 20.4% - 25.2% 15.6% - 19.2% 1.7% - 2.1% 1.3% - 1.6%
40%-с дээш 19.2% - 24.0% 14.4% - 18.0% 1.6% - 2.0% 1.2% - 1.5%
Амины орон сууц 150 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар 180 сар 30% - 40% 22.8% - 30.0% 15.6% - 19.2% 1.9% - 2.5% 1.3% - 1.6%
40% - 50% 21.6% - 27.6% 14.4% - 18.0% 1.8% - 2.3% 1.2% - 1.5%
50%-с дээш 20.4% - 25.2% 14.4% - 16.8% 1.7% - 2.1% 1.2% - 1.4%

Орон нутагт байршилтай орон сууц худалдан авах бол:

Орон сууцны төрөл Дээд хэмжээ Дээд хугацаа Урьдчилгаа Жилийн хүү Сарын хүү
$ $
Нийтийн орон сууц
Дархан, Эрдэнэт 100 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
180 сар
30% - 40%
20.4% - 25.2%
15.6% - 19.2%
1.7% - 2.1%
1.3% - 1.6%
Бусад 50 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
40%-с дээш 19.2% - 24.0% 14.4% - 18.0% 1.6% - 2.0% 1.2% - 1.5%
Амины орон сууц
40 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
120 сар 30% - 40% 22.8% - 27.6% 15.6% - 20.4% 1.9% - 2.3% 1.3% - 1.7%
40% - 50% 21.6% - 26.4% 14.4% - 19.2% 1.8% - 2.2% 1.2% - 1.6%
50%-с дээш 20.4% - 25.2% 14.4% - 18.0% 1.7% - 2.1% 1.2% - 1.5%
Хашаа байшин 30 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар 120 сар 30% - 40% 24.0% - 28.8%   2% - 2.4%  
40% - 50% 22.8% - 27.6%   1.9% - 2.3%  
50%-с дээш 21.6% - 26.4%   1.8% - 2.2%  
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.50% -30.40%, ам. доллар 14.65%-18.28%

Бүрдүүлэх материал

 • Зээлийн өргөдөл;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн НДДэвтэр;
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ эсхүл захиалгын гэрээ байгуулсан бол түүний эх хувь;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк