Иргэдийн банк

Дулаан зогсоолын зээл

Харилцагч Та өөрийн төмөр хүлгээ дулаан өвөлжүүлэхийг хүсвэл дулаан зогсоолын зээлийг сонгоорой.

Давуу тал:

 • Зээлийн хугацаа урт;
 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй.

Тавигдах шаардлага:

 • Урьдчилгаа төлбөрийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой байх;
 • Цалингийн орлоготой бол тухайн байгууллагад сүүлийн 6 сараас дээш хугацаанд тогтвортой ажилласан байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сараар дээш хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх.

Нөхцөл

Олгох валют Төгрөг Ам.Доллар
Зээлийн дээд хэмжээ 35.0 сая төгрөг хүртэл болон түүнтэй тэнцэх ам доллар*
Зээлийн дээд хугацаа 60 сар
Урьдчилгаа 30%
Зээлийн хүү /жилийн/ 24.0%-27.6% 14.4%-18.0%
Зээлийн хүү /сарын/ 2.0%-2.3% 1.2%-1.5%
* Нэг дулаан зогсоолын хувьд
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 20.95%-23.37%, ам доллар 14.92%-18.55%

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгчдийн орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
 • Худалдан авч буй дулаан зогсоолын өмчлөлийн гэрчилгээ;
 • Худалдах худалдан авах гэрээ эсхүл захиалгын гэрээ;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлөх чадвартайг нотлох баримт;
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк