Иргэдийн банк

Гадаад төлбөр тооцоо

Давуу тал

  • Төлбөр тооцоог хамгийн өргөн сүлжээ бүхий S.W.I.F.T сүлжээгээр дамжуулан түргэн шуурхай, найдвартай хийнэ;
  • Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг 8 төрлийн гадаад валютаар төлбөр гүйцэтгэнэ. Үүнд: USD, EUR, RUB, CNY, JPY, KRW, GBP, CHF.
  • Интернет банкны үйлчилгээг ашиглан хүссэн газраасаа гүйлгээ хийх боломжтой;

Нөхцөл

АМ.ДОЛЛАРЫН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Гуйвуулгын дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Бэлнээр гуйвуулах
Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг 15 ам.доллар
Харилцах, хадгаламжийн данснаас гуйвуулах
50,000.00 хүртэл 10,000 төгрөг 15 ам.доллар
50,000.01-ээс дээш 20,000 төгрөг 15 ам.доллар
 
ЕВРОГИЙН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Гуйвуулгын дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
50,000.00 хүртэл 15,000 төгрөг 20 евро
50,000.01-ээс дээш 20,000 төгрөг
 
ЯПОНЫ ИЕНИЙ ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Харилцагч банк руу (SMBC) Бусад банк руу
Бэлнээр гуйвуулах
5,000,000.00 хүртэл иен Дүнгийн 1,5% + 15,000 төгрөг 2,500 иен 5,000 иен
5,000,000.01-с дээш иен Дүнгийн 1,5% + 25,000 төгрөг Дүнгийн 0.05% Дүнгийн 0.1%
Харилцах, хадгаламжийн данснаас гуйвуулах
5,000,000.00 хүртэл иен 15,000 төгрөг 2,500 иен 5,000 иен
5,000,000.01-с дээш иен 25,000 төгрөг Дүнгийн 0.05% Дүнгийн 0.1%
 
ВОНЫН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
Дүн харгалзахгүй Дүнгийн 1,5% + 15,000 төгрөг 20,000 вон
 
ИХ БРИТАНИЙН ФУНТИЙН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг 20 фунт
 
ШВЕЙЦАРЬ ФРАНКИЙН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг 20 франк
 
ОРОСЫН РУБЛИЙН ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл  
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
100,000.00 хүртэлх рубль 12,000 төгрөг  
100,000.00-с дээш рубль 10,000 төгрөг  
 
ХЯТАДЫН ЮАНЫ ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Дүн Гадаад гуйвуулгын шимтгэл Замын банкны шимтгэл
Харилцах, хадгаламжийн данснаас эсвэл бэлнээр гуйвуулах
Дүнгийн хязгаар байхгүй 10,000 төгрөг 50 юань;

 
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2017 oн. Капитрон Банк